Na terminalu v Sežani bo maja/junija 2023 na voljo za najem proizvodno skladiščni objekt.

AB objekt je sestavljen iz dveh delov. Krajši del je dvoetažen, v pritličju je predviden skladiščni prostor, v etaži pa proizvodnja konfekcije. Poleg montažnega dela ima objekt še klasično zidan aneks v katerem so predvidene sanitarije ter razstavni/skladiščni/pisarniški prostori.

AB montažni objekt sestavlja pritlični skladiščni del v velikosti 1378,25 m2 ter etažni proizvodni del v velikosti 591,82 m2. Skupna velikost proizvodno skladiščnega dela znaša 1970,07 m2, cena najema je 6 EUR/m2 + DDV.

Prizidek k montažnemu objektu sestavljajo v treh etažah razporejeni razstavni/skladiščni/pisarniški prostori v velikosti 179,15 m2 ter sanitarije v velikosti 19,4 m. Skupna površina prizidka znaša 198,55 m2, cena najema je 9 EUR/m2 + DDV.